Terapia indywidualna dziecka

Treść zajęć dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dziecka; może obejmować między innymi:

 • Wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie komunikacji, rozwoju poznawczego, grafomotoryki, koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • Rozwijanie umiejętności przedszkolnych, szkolnych,
 • Trening stymulujący rozwój teorii umysłu,
 • Kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych,
 • Nauka umiejętności zabawy dostosowanej do wieku dziecka,
 • Rozwijanie samoobsługi,
 • Naukę samodzielności i dokonywania wyborów,
 • Praca nad trudnymi zachowaniami u dziecka.

Ponadto, możliwe jest powiązanie programu zajęć indywidualnych z zajęciami grupowymi, czyli trenowanie podczas indywidualnych spotkań aktywności i umiejętności, które wykorzystywane będą podczas pracy w grupie. Taki system ułatwi dziecku zarówno funkcjonowanie podczas zajęć grupowych (będzie obcowało ze strukturami, z którymi wcześniej się zapozna; przepracuje to, z czym ma największe trudności), jak i przyswajanie treści, jakie się na nich pojawią.

Zajęcia będą odbywać się z wykorzystaniem następujących metod:

 • Metoda TEACCH,
 • Metoda Opcji,
 • Treningu Umiejętności Społecznych Goldsteina oraz program „I Am Special” Vermeulena,
 • Pedagogika zabawy i terapii zabawowej,
 • Elementy metody behawioralnej,
 • Elementy programów treningowych w zakresie teorii umysłu,
 • Metoda Knillów.

Ilość zajęć w ciągu miesiąca do ustalenia.