Wydawanie opinii pedagogicznej

Wydawanie opinii pedagogicznej.

Opinia pedagogiczna:

Pierwsze spotkanie – wywiad z rodzicami,

Drugie spotkanie – obserwacja dziecka,

Trzecie spotkanie –  przekazanie opinii.