Oferta

Oferta psychologiczno – terapeutyczna dla rodziców, dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i z całościowymi zaburzeniami w rozwoju:

 • Konsultacje terapeutyczne.
 • Terapia indywidualna dziecka.
 • Trening umiejętności społecznych „TUS”
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych i stymulacyjnych do pracy z dzieckiem w domu, przedszkolu, szkole.
 • Ocena dzieci z autyzmem i z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny „PEP”.
 • Kompleksowe porady psychologiczno – terapeutyczne z ustaleniem planu leczenia dziecka.
 • Ustalanie strategii postępowania w przypadku trudnych zachowań dziecka w domu, przedszkolu, szkole.
 • Wydawanie opinii pedagogicznej.
 • Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla rodziców z zakresu nawiązania kontaktu z dzieckiem poprzez zabawę.
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z wysoko funkcjonującym autyzmem i zespołem Aspergera „ Mam autyzm, zespół Aspergera”.
 • Zajęcia terapeutyczne dla rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem , zespołem Aspergera, oraz dla rodziców dzieci z innymi zaburzeniami w rozwoju.
 • Zajęcia terapeutyczne dla rodzeństwa dzieci i młodzieży z autyzmem i ZA, lub innymi zaburzeniami w rozwoju.
 • Rodzinne zajęcia integracyjne „ Ja i mój nastolatek z zespołem Aspergera”.
 • Grupa wsparcia dla osób dorosłych mających zespół Aspergera. „ Chcę zrozumieć”. 
 • Indywidualne konsultacje terapeutyczne dla nauczycieli i opiekunów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.