Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.

 Jeśli Twoje dziecko ma zespół Aspergera lub wysoko funkcjonujący autyzm, ma trudności z komunikowaniem się z innymi, z nawiązywaniem i podtrzymywaniem konwersacji, nie przyswaja i nie przestrzega podstawowych norm społecznych, ponadto pozbawiony jest poczucia humoru lub bawią go sytuacje niezrozumiałe dla innych, nie interesują go problemy bliskich i nie przejawia empatii, nie rozumie swojego zachowania w stosunku do innych osób zapraszam na zajęcia terapeutyczne.

Celem prowadzonych przez nas zajęć jest nauka radzenia sobie przez dzieci i młodzież z własnymi słabościami związanymi z zespołem Aspergera. Nauka tożsamości, poznawanie siebie (swoich mocnych i słabych stron), umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami wynikającymi z nieporadności w kontaktach społecznych. Uświadamiamy dzieciom, że nie są same!

Zajęcia odbywają się w małych grupach od 4 do 6 osób. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 lat.

 1. Dla dzieci i młodzieży świadomej przyczyny swoich zachowań (mam autyzm, zespół Aspergera,)
 2. Dla dzieci i młodzieży nieświadomej swojego zaburzenia (zrozumieć siebie)

 

Zajęcia terapeutyczne dla rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera .

Poznaj, zrozum, zaakceptuj, wspieraj swoje dziecko. Zajęcia prowadzone są dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem. Celem zajęć jest poznanie dziecka, próba zrozumienia jego trudnych zachowań oraz sposobów radzenia sobie z nimi i z negatywnymi emocjami, które towarzyszą w jego wychowaniu. Rodzice podczas spotkań nauczą się wydobywać i widzieć dobre strony swojego dziecka oraz jego możliwości. Jest to dobra okazja do podzielenia się problemami z innymi osobami, które są w podobnej sytuacji i spotykają się z podobnymi problemami wychowawczymi.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, trwają po 2 godziny, liczba przewidzianych sesji 6-8 ( w zależności od potrzeb). Można wybierać sesje, w której chce się uczestniczyć w zależności od potrzeb.

Tematyka zajęć.

 1. Co to jest autyzm,  zespół Aspergera, – wpływ na rodzinę,
 2. Rodzeństwo dzieci i problemy, jakie z tego wynikają,
 3. Przystosowanie rodzeństwa rodziny do życia z dzieckiem z zespołem Aspergera,  
     autyzmem,
 4. Wypracowanie przez rodziców strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci,
     panowanie nad swoimi negatywnymi emocjami,
 5. Radzenie sobie ze stresem,
 6. Metody, formy pracy, gdzie szukać pomocy,
 7. Zrozumieć dziecko, jak można wspierać dziecko w domu i poza domem,
 8. Problemy zgłaszane przez rodziców.