Ocena dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami

Ocena dzieci z autyzmem i z zaburzeniami w rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R.

Profil psychoedukacyjny PEP-R

Profil psychoedukacjny służy ocenie rozwoju dzieci z jego zaburzeniami i zaplanowania zindywidualizowanego programu nauczania. Umożliwia ocenę umiejętności naśladowania, percepcji, motoryki małej (ruchy dłoni i palców) i dużej (zręczność ruchowa całego ciała), koordynacji wzrokowo-ruchowej, czynności poznawczych, komunikacji oraz mowy. Ponadto pozwala uzyskać informacje dotyczące zachowania w relacjach społecznych. Ocena dokonywana jest w trakcie zorganizowanej zabawy.

Przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym bądź niższym, w wieku do 7 lat.

Przebieg testu:

Test jest przeprowadzany przez psychologa i oligofrenopedagoga w czasie około 2 godzin. Jeśli dziecko nie jest wstanie współpracować tyle czasu jest wyznaczona kolejna wizyta. Warto, aby Rodzice przynieśli na to badanie zabawki, łakocie, które dziecko bardzo lubi i które zmotywują go do współpracy. W ciągu tygodnia test jest opracowywany i po jego sporządzeniu do odebrania w gabinecie terapeutycznym.