Kompleksowe porady psychologiczno – terapeutyczne

Kompleksowe porady psychologiczno – terapeutyczne z ustaleniem planu leczenia

Jeden raz na miesiąc.

Na podstawie wywiadu z rodzicami i obserwacji dziecka oraz analizy materiałów dostarczonych przez rodziców( nagrań wideo, dokumentów) psycholog i terapeuta opracowują system wzmocnień i szczegółowy program pracy z dzieckiem w domu według założeń programu TEACCH. Jeżeli jest taka potrzeba również wprowadzony zostaje program redukcji zachowań niepożądanych.

Kompleksowa porada obejmuje:

–  wywiad z rodzicami ( w momencie, gdy dziecko jest pierwszy raz na wizycie),

–  obserwacje dziecka,

–  analizę dostarczonych materiałów-opracowanie programu terapeutycznego,

–  przekazanie programu terapeutycznego: terapeuta prowadzący szkoli rodziców, prezentuje i omawia sposób wykonywania ćwiczeń, zabaw, zaleceń.

Program układany jest na czas jednego miesiąca.

Po miesiącu na tydzień przed następnym terminem wizyty rodzice przesyłają nagranie z realizacji pracy w domu oraz wypełniony arkusz ewaluacyjny.

Ważne!  Rodzice proszeni są o przyniesienie dokumentów dotyczących dziecka tj. opinii,
              diagnozę, książeczkę zdrowia, programy itp.)

Można również przynieś na płycie CD lub DVD nagrania trudnych zachowań dziecka.