Konsultacja terapeutyczna

W skład konsultacji terapeutycznej wchodzi:

Pierwsze spotkanie: przeprowadzenie wywiadu z rodzicami dziecka na temat jego rozwoju psychomotorycznego, przebiegu ciąży, występujących problemów i trudności.

Drugie  spotkanie: obserwacja swobodna i kierowana, wykonanie prób testowych i sprawdzenie funkcjonowania dziecka. Ustalenie prawdopodobnych przyczyn trudności i zaproponowanie formy pomocy – wskazówek czy informacji niezbędnych do dalszych poszukiwań wsparcia, pomocy.

Trzecie  spotkanie: przekazanie rodzicom i omówienie wskazówek terapeutycznych do pracy z dzieckiem w domu w przedszkolu szkole, opracowane na podstawie wywiadu, analizy dokumentacji i z obserwacji dziecka na zajęciach. Ustalenie konkretnej formy pomocy dla dziecka i metod pracy z dzieckiem.