Konstruowanie indywidualnych programów

Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych i stymulacyjnych do pracy z dzieckiem w domu.

Programy te dostosowane są do możliwości i funkcjonowania dziecka.

Programy zawierają:

  • nauka umiejętności zabawy dostosowanej do wieku dziecka,
  • rozwijanie spontanicznej i funkcjonalnej komunikacji,
  • kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych,
  • rozwijanie samoobsługi,
  • naukę samodzielności i dokonywania wyborów,
  • kształtowanie umiejętności przedszkolnych i szkolnych,
  • program stymulacyjny ( wzrok, słuch, dotyk, czucie),
  • praca nad trudnymi zachowaniami u dziecka.

Cena do ustalenia w zależności od ilości ćwiczeń i trudności programu.