O mnie

Nazywam się Sylwia Tomczyk jestem magistrem pedagogiki w zakresie rewalidacji z terapią pedagogiczną, ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki jak i liczne szkolenia specjalistyczne i kursy przygotowujące do pracy z osobami z autyzmem jak i zespołem Aspergera.

Jestem doświadczonym terapeutą z jedenastoletnim stażem pracy zdobytym w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem i w Poradni Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach. W okresie wieloletniej pracy prowadziłam indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, kącik zainteresowań, zajęcia podtrzymujące i rozwijające umiejętność samodzielnego funkcjonowania, kółko teatralne w ramach którego organizowałam razem z podopiecznymi wszelkie imprezy okolicznościowe itp. W pracy z małymi dziećmi specjalizuje się w terapii indywidualnej, uczestniczę w diagnozach, prowadzę konsultację terapeutyczne, konstruuje indywidualne programy terapeutyczne i stymulacyjne do pracy z dzieckiem w domu. Ustalam strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań dziecka, prowadzę również szkolenia dla rodziców z zakresu autyzmu, zespołu Aspergera. 

Wykształcenie:

 

 • Studia magisterskie na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach – Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu. Specjalność: Rewalidacja z terapią pedagogiczną.
 • 2-letnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom prowadzonym przez Fundację SYNAPSIS w Warszawie.
 • Studia Podyplomowe w zakresie edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Rzeszowskim – Wydział Pedagogiczno Artystyczny.

 

Specjalistyczne szkolenia, kursy z zakresu autyzmu, zespołu Aspergera tj:

 

 •  Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki  w ŚCDN ,

 

 • Warsztaty z komunikacji, ustawicznej edukacji i pracy dorosłych osób z autyzmem,
 • Trzy stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci autystycznych,
 • Fundacja SYNAPSIS gdzie odbyłam tygodniowy staż ucząc się prowadzenia terapii dla dzieci z autyzmem, w tym poznałam: metody terapii i edukacji dzieci autystycznych, problemy zdrowotne dzieci z autyzmem, postępowanie diagnostyczne, lecznicze i profilaktyczne ( diety, suplementy), kompleksowe wspomaganie rodziny – dobór placówki, ocena, przygotowanie dziecka do edukacji w szkole,
 • Specyficzne zaburzenia relacji, porozumiewania się i zachowania w autyzmie. Porównanie z innymi rodzajami niepełnosprawności,
 • Trening umiejętności społecznych dla osób z autyzmem,
 • Praca nad trudnymi zachowaniami u osób z autyzmem obejmującym tematykę: trudnych zachowań i seksualności,
 • Praca nad kształtowaniem poczucia tożsamości,
 • Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem w tym planowanie procesu diagnostycznego i dobór odpowiednich prób sprawdzających w obserwacji kierowanej,
 • Profil Psychoedukacyjny dla Młodzieży i Dorosłych (AAPEP),
 • Skala zespół Aspergera – dokładna ocena i interwencja,
 • Komunikacja ustawiczna,  edukacja i praca dorosłych osób z autyzmem w oparciu o doświadczenia ośrodka w Norymberdze,
 • Jestem osobą z autyzmem dajcie mi szansę,
 • Jakość życia w autyzmie. Problemy etyczne, prawne i psychologiczne,
 • Metody terapeutyczne, edukacyjne i wspomagające w pracy z osobami z autyzmem teoria i praktyka, prawo i etyka,
 • Diagnoza i Konstrukcja Programu Edukacyjno – Terapeutycznego z wykorzystaniem programu EDU – 4 XXL – stopień II.

Inne szkolenia, kursy:

 • Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków Kielce
 • Profilaktyka i terapia negatywnych zachowań i uzależnień. Kielce
 • Racjonalna terapia zachowań. Kielce
 • Boję się mówić –Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia.